Monsterboekje

Monsterboekje
Elke zeevarende die op de monsterrol wordt vermeld, heeft een Monsterboekje nodig. In het boekje staan alle belangrijke gegevens over werkervaring en afgeronde opleidingen. Visa Service Desk kan u assisteren met het aanvragen van het Zeemansboekje. 

Aan boord van een zeeschip moet een monsterrol (lijst van de bemanning) aanwezig zijn. Hierin staan onder meer namen en functies, geboortedata en data van aan- en afmonstering van de bemanning. Een scheepsbeheerder moet altijd weten welke personen aan boord zijn. 

Buitenlandse zeevarenden
Als buitenlandse zeevarende komt u in aanmerking voor het Monsterboekje als u onder de Nederlandse vlag gaat varen of als u vaart bij een Nederlandse rederij of scheepsbeheerder.

Aanvraag
Monsterboekje worden afgegeven aan personen die het voor hun werk nodig hebben of die een specifieke opleiding volgen, waarbij werkzaamheden aan boord van een schip essentieel zijn. 

Een Monsterboekje is alleen geldig als het is ondertekend door de houder en is ongeldig als er door onbevoegden wijzigingen in zijn aangebracht. Een Monsterboekje is 10 jaar geldig.

Het Monsterboekje wordt digitaal aangevraagd. U hoeft om deze reden geen fysieke documenten aan ons te versturen.

Naast de functies die genoemd worden op het vaarbevoegdheidsbewijs, komen de volgende functies in aanmerking voor een Monsterboekje:  

 • Kapitein en / of eigenaar van een schip
 • Studenten die studeren op een zeevaartschool 
 • Nautisch/technisch surveyors van erkende organisaties;
 • Registerloodsen
 • Noordzeeloodsen (certificaatloodsen)
 • Maritiem wetenschappelijk onderzoekers
 • Personeel met dienstverlenende taken aan boord van schepen
 • Nautisch/technisch onderhoudspersoneel
 • Nautisch/technisch ondersteunend personeel
 • Medewerkers van nautische/technische inspecties van scheepsbeheerders
 • Detacheringsmedewerkers die werkzaamheden verrichten aan boord van zeeschepen
 • Ambtenaren belast met toezichthoudende of handhavende taken aan boord van zeeschepen.  

Daarnaast kunnen mensen die functies uitvoeren die logischerwijs bij een schip horen ook in aanmerking komen voor een Monsterboekje. Voorbeelden hiervan zijn een laborant op een onderzoeksschip of horecapersoneel op een cruiseschip. 

Verloren of gestolen
Als uw Monsterboekje is verloren of gestolen, kan Visa Service Desk voor u een duplicaat aanvragen. U kunt hier de vereisten inzien en de order starten. 

Vol of verlopen
Als uw Monsterboekje vol of verlopen is, kunt u een vervanging aanvragen. Uiteraard kan Visa Service Desk u hiermee assisteren. Klik hier voor de vereisten en om een order te starten. 

Visa Service Desk adviseert en assisteert bedrijven bij de aanvraag van een zakelijk visum of legalisatie. Hierbij assisteren wij u administratief en verzorgen wij de complete afhandeling bij de relevante ambassade/ het consulaat. Voor deze service berekenen wij bemiddelingskosten. Wij zijn geen overheidsinstantie of daaraan gelieerd.  Alle door u te betalen kosten zijn duidelijk zichtbaar en volledig transparant tijdens het plaatsen van uw aanvraag op onze website. U heeft ook de mogelijkheid om uw aanvraag rechtstreeks in te dienen bij de betreffende overheidsinstantie. Wanneer u een aanvraag via ons platform doet, betaalt u nooit meer voor de consulaire kosten dan bij de ambassade/ het consulaat.

Contact