Sluitingsdagen ambassades

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
04-07-2022 Maandag
11-07-2022 Maandag
18-07-2022 Maandag
25-07-2022 Maandag

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
30-06-2022 Donderdag
05-07-2022 Dinsdag
07-07-2022 Donderdag
12-07-2022 Dinsdag
14-07-2022 Donderdag
19-07-2022 Dinsdag
21-07-2022 Donderdag
26-07-2022 Dinsdag
28-07-2022 Donderdag

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
29-07-2022 Last Friday of the Month
26-08-2022 Last Friday of the Month

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
30-06-2022 Donderdag
05-07-2022 Dinsdag
07-07-2022 Donderdag
12-07-2022 Dinsdag
14-07-2022 Donderdag
19-07-2022 Dinsdag
21-07-2022 Donderdag
26-07-2022 Dinsdag
28-07-2022 Donderdag

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
25-07-2022 National Rebelliousness Day
26-07-2022 National Rebelliousness Day
27-07-2022 National Rebelliousness Day

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
01-07-2022 Vrijdag
05-07-2022 Dinsdag
06-07-2022 Woensdag
08-07-2022 Vrijdag
12-07-2022 Dinsdag
13-07-2022 Woensdag
15-07-2022 Vrijdag
19-07-2022 Dinsdag
20-07-2022 Woensdag
22-07-2022 Vrijdag
26-07-2022 Dinsdag
27-07-2022 Woensdag
29-07-2022 Vrijdag

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
30-06-2022 Donderdag
04-07-2022 Maandag
05-07-2022 Dinsdag
07-07-2022 Donderdag
11-07-2022 Maandag
12-07-2022 Dinsdag
14-07-2022 Donderdag
18-07-2022 Maandag
19-07-2022 Dinsdag
21-07-2022 Donderdag
25-07-2022 Maandag
26-07-2022 Dinsdag
28-07-2022 Donderdag

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
30-06-2022 Donderdag
07-07-2022 Donderdag
14-07-2022 Donderdag
21-07-2022 Donderdag
28-07-2022 Donderdag

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
04-07-2022 Maandag
06-07-2022 Woensdag
11-07-2022 Maandag
13-07-2022 Woensdag
18-07-2022 Maandag
20-07-2022 Woensdag
25-07-2022 Maandag
27-07-2022 Woensdag

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
10-07-2022 Id-ul-Zuha (Bakrid)
15-08-2022 Independence Day
19-08-2022 Janmashtami

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
01-07-2022 Vrijdag
04-07-2022 Maandag
06-07-2022 Woensdag
08-07-2022 Vrijdag
11-07-2022 Maandag
13-07-2022 Woensdag
15-07-2022 Vrijdag
18-07-2022 Maandag
20-07-2022 Woensdag
22-07-2022 Vrijdag
25-07-2022 Maandag
27-07-2022 Woensdag
29-07-2022 Vrijdag

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
30-06-2022 Donderdag
04-07-2022 Maandag
06-07-2022 Woensdag
07-07-2022 Donderdag
11-07-2022 Maandag
13-07-2022 Woensdag
14-07-2022 Donderdag
18-07-2022 Maandag
20-07-2022 Woensdag
21-07-2022 Donderdag
25-07-2022 Maandag
27-07-2022 Woensdag
28-07-2022 Donderdag

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
18-07-2022 Marine Day
11-08-2022 Mountain Day

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
06-07-2022 Woensdag
13-07-2022 Woensdag
20-07-2022 Woensdag
27-07-2022 Woensdag

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
30-06-2022 Donderdag
05-07-2022 Dinsdag
06-07-2022 Woensdag
07-07-2022 Donderdag
12-07-2022 Dinsdag
13-07-2022 Woensdag
14-07-2022 Donderdag
19-07-2022 Dinsdag
20-07-2022 Woensdag
21-07-2022 Donderdag
26-07-2022 Dinsdag
27-07-2022 Woensdag
28-07-2022 Donderdag

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
30-06-2022 Donderdag
01-07-2022 Vrijdag
04-07-2022 Maandag
05-07-2022 Dinsdag
07-07-2022 Donderdag
08-07-2022 Vrijdag
11-07-2022 Maandag
12-07-2022 Dinsdag
14-07-2022 Donderdag
15-07-2022 Vrijdag
18-07-2022 Maandag
19-07-2022 Dinsdag
21-07-2022 Donderdag
22-07-2022 Vrijdag
25-07-2022 Maandag
26-07-2022 Dinsdag
28-07-2022 Donderdag
29-07-2022 Vrijdag

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
06-07-2022 Woensdag
13-07-2022 Woensdag
20-07-2022 Woensdag
27-07-2022 Woensdag

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
30-06-2022 Donderdag
05-07-2022 Dinsdag
07-07-2022 Donderdag
12-07-2022 Dinsdag
14-07-2022 Donderdag
19-07-2022 Dinsdag
21-07-2022 Donderdag
26-07-2022 Dinsdag
28-07-2022 Donderdag

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
01-07-2022 Keti Koti
07-07-2022 Saba Saba
08-08-2022 Farmers' Day

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
28-07-2022 H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua's Birthday Anniversary
12-08-2022 H.M. Queen Sirikit’s Birthday Anniversary

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
01-07-2022 Vrijdag
05-07-2022 Dinsdag
06-07-2022 Woensdag
08-07-2022 Vrijdag
12-07-2022 Dinsdag
13-07-2022 Woensdag
15-07-2022 Vrijdag
19-07-2022 Dinsdag
20-07-2022 Woensdag
22-07-2022 Vrijdag
26-07-2022 Dinsdag
27-07-2022 Woensdag
29-07-2022 Vrijdag

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
04-07-2022 Independence Day

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
30-06-2022 Donderdag
01-07-2022 Vrijdag
05-07-2022 Dinsdag
07-07-2022 Donderdag
08-07-2022 Vrijdag
12-07-2022 Dinsdag
14-07-2022 Donderdag
15-07-2022 Vrijdag
19-07-2022 Dinsdag
21-07-2022 Donderdag
22-07-2022 Vrijdag
26-07-2022 Dinsdag
28-07-2022 Donderdag
29-07-2022 Vrijdag

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
06-07-2022 Woensdag
13-07-2022 Woensdag
20-07-2022 Woensdag
27-07-2022 Woensdag

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Datum Sluitingsdag / Feestdag
15-08-2022 Independence Day of Korea

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

* Gesloten op Zaterdag en Zondag.

Visa Service Desk adviseert en assisteert bedrijven bij de aanvraag van een zakelijk visum of legalisatie. Hierbij assisteren wij u administratief en verzorgen wij de complete afhandeling bij de relevante ambassade/ het consulaat. Voor deze service berekenen wij bemiddelingskosten. Wij zijn geen overheidsinstantie of daaraan gelieerd.  Alle door u te betalen kosten zijn duidelijk zichtbaar en volledig transparant tijdens het plaatsen van uw aanvraag op onze website. U heeft ook de mogelijkheid om uw aanvraag rechtstreeks in te dienen bij de betreffende overheidsinstantie. Wanneer u een aanvraag via ons platform doet, betaalt u nooit meer voor de consulaire kosten dan bij de ambassade/ het consulaat.

Contact