Brexit

De gevolgen voor reizen, import en export tussen het VK en de EU

In juni 2016 hield de Britse regering een referendum in het VK over het vertrekken uit de EU. 52% van de bevolking stemde voor vertrek, wat ertoe leidde dat David Cameron aftrad als premier.

Op 29 maart 2017 heeft de nieuwe Britse regering de EU formeel op de hoogte gebracht over de voornemen van het land om zich terug te trekken uit de EU. Dit was het begin van het Brexit-proces. De terugtrekking was oorspronkelijk gepland voor 29 maart 2019, maar werd uitgesteld vanwege een impasse in het Britse parlement na de algemene verkiezingen van juni 2017.

Dit werd uiteindelijk opgelost door de vorming van een nieuwe regering en het VK verliet de EU formeel om 23.00 uur GMT op 31 januari 2020. Hiermee begon een overgangsperiode die afloopt op 31 december 2020, gedurende welke tijd het VK en de EU onderhandelen over hun toekomstige relatie. Tijdens deze overgangsperiode blijft het VK onderworpen aan het EU-recht en blijft het onderdeel van de EU-douane-unie en de interne markt.

Nu deze overgangsperiode is beëindigd, moet u weten wat de gevolgen van Brexit zijn voor reizen naar en verblijven in het Verenigd Koninkrijk.

De Britse Overheid heeft een Brexit-checker-tool ontwikkeld, die u een overzicht geeft over uw specifieke situatie. 

Britse quarantainevoorschriften en landen die op de rode lijst staan met een reisverbod

Het VK heeft momenteel een reisverbod. Dit reisverbod geldt voor mensen die in de 10 dagen voor vertrek naar het VK in of door een land op de rode lijst zijn gereisd.

Bent u een Britse of Ierse staatsburger of heeft u verblijfsrechten in het VK en bent u in de 10 dagen voor vertrek naar het VK in of door een land op de rode lijst zijn gereisd dan moet u in quarantaine in een quarantainehotel.

Deze nieuwe quarantaineregels zijn ingegaan op de 15e van februari.

U moet uw hotelkamer en 2 COVID-19-tests boeken en betalen voordat u op reis gaat. U vindt hier meer informatie over quarantaine en COVID-19-voorschriften voor het VK.

Reizen naar en verblijven in het VK voor Nederlanders:

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u het VK alleen binnenkomen met uw paspoort. Identiteitskaarten worden niet langer geaccepteerd, behalve voor die mensen die sinds 31 oktober 2020 in het VK hebben gewoond. Voor deze uitzonderingen kunnen identiteitskaarten worden gebruikt tot eind 2025.

Het is zeer waarschijnlijk dat visa niet nodig zullen zijn voor een kort verblijf (tot 3 maanden) in het VK en dit kan mogelijk wel 6 maanden duren voor EU-burgers.

Grenscontroles zijn op 1 januari 2021 aangevangen voor alle reizigers en goederen die het VK binnenkomen vanuit de EU en vice versa. Dit kan leiden tot vertragingen bij het binnenkomen en verlaten van het VK en bij de verzending van vracht en goederen.

De Britse Overheid heeft laten weten dat Nederlandse staatsburgers hun Nederlandse rijbewijs mogen gebruiken om in het VK te rijden tijdens een kort bezoek van maximaal 3 maanden. In deze gevallen is een internationaal rijbewijs niet nodig.

De Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) wordt nog steeds geaccepteerd bij een tijdelijk verblijf in het VK. De EHIC is geen alternatief voor een reisverzekering en dekt geen particuliere medische zorg, of het naar huis vliegen of verloren of gestolen eigendommen. Een reis- of ziektekostenverzekering is nu nodig voor alle burgers van de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.

De kosten voor mobiele telefoons en internet zijn nu veranderd voor EU-burgers die hun telefoon gebruiken in het VK. De kosten voor bellen, sms'en en mobiele data zijn afhankelijk van uw provider. Controleer dit voordat u op reis gaat.

Visa Service Desk streeft ernaar u op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen rond Brexit, reizen tussen het VK en de EU en de situatie met import en export.

Veranderingen met betrekking tot Britse immigratie - na de Brexit

Op 1 januari 2021 is een op punten gebaseerd immigratiesysteem in werking getreden - gedetailleerde informatie hierover is hier te vinden. (Engels)

Dit op punten gebaseerde systeem behandelt EU- en niet- EU burgers gelijk, waarbij de vaardigheden en het talent van individuen voorrang krijgen op waar ze vandaan komen.

Dit betekent dat als u niet al in het VK woont of rechten hebt op grond van het terugtrekkingsakkoord, u als EU-, EER- of Zwitsers staatsburger aan specifieke vereisten moet voldoen om in het VK te kunnen studeren of werken. U zult ook relevante controles moeten doorstaan, waaronder een criminele antecedentencontrole.

Visumaanvragen worden online verwerkt via de Britse overheid en voor EU-, EER- en Zwitserse burgers is een digitale foto nodig voor biometrische gegevens. Vingerafdrukken zijn alleen nodig voor niet-EU burgers en deze moeten worden afgenomen bij één van de officiële visumaanvraagcentra voor het VK.

Nederlanders die van plan zijn om langer dan 6 maanden in het VK te blijven of er te werken, moeten een visum voor het VK aanvragen. Voor meer informatie over hoe Visa Service Desk u kan helpen bij het verkrijgen van een visum voor het VK, klik hier

Volg deze link voor meer specifieke details over soorten visa voor geschoolde werknemers, studenten en andere soorten visa. (Engels)

Als u een EU, EER of Zwitsers staatsburger bent die al in het VK woont en u wilt daar blijven wonen na 30 juni 2021, kunt u een aanvraag indienen voor de EU-Settlement Scheme (settled en pre-settled status). De Britse regering heeft een stapsgewijze handleiding gelanceerd om u door het hele proces te helpen.

Hoger onderwijs en Research

Nederlandse studenten in het VK - De Britse regering heeft gezegd dat het collegegeld voor EU-studenten niet zal veranderen in het academiejaar 2020/2021, meer info is hier te vinden. 

Voor informatie over studentenvisa voor het VK, klik hier (Engels)

Britse studenten in Nederland - Britse studenten die sinds 31 december 2020 in Nederland zijn, vallen onder het terugtrekkingsakkoord en als zodanig zullen er geen wijzigingen zijn in het collegegeld of de rechten op studieleningen in Nederland.

Vanaf 1 januari 2021 worden Britse burgers die in Nederland willen studeren, behandeld als niet-EU / EER-burgers. 

Import en export tussen het VK en de EU

Tijdens de overgangsperiode die begon toen het VK de EU verliet op 31 januari 2020 en die eindigt op 1 januari 2021, hebben het VK en de EU onderhandeld over mogelijke handelsovereenkomsten. Er is nu een afspraak gemaakt voor 100% tariefliberalisering, wat betekent dat er nultarieven en nulquota van toepassing zijn op het goederenverkeer tuusen het VK en de EU. Bedrijven die willen importeren en exporteren tussen de EU en het VK zich moeten voorbereiden op douaneregels.

Een samenvatting van het Brexit-akkoord vindt u hier.

Alle bedrijven die gaan importeren en exporteren tussen het VK en de EU hebben een EORI-nummer nodig (Economic Operators Registration and Identification Number). Dit nummer is nodig om een douaneaangifte te kunnen doen of een vergunning aan te vragen bij de Belastingdienst.

Klik hier om te zien hoe u een EORI-nummer krijgt. 

Als u eenmaal een EORI-nummer heeft, moet u nog steeds een softwareplatform of douane-expediteur gebruiken om uw douaneaangifte in te dienen. Klik hier voor meer uitgebreide informatie.

Visa Service Desk is er om u te helpen met eventuele legalisaties die u nodig heeft voor uw import en export tussen Nederland en het VK, of enig ander land. Bekijk onze legalisatiepagina's voor meer info.

Gebruik de Brexit-checker van de Britse overheid voor specifieke informatie en begeleiding voor uw bedrijf.

 

Gedetacheerde werknemers binnen de EU

Een gedetacheerde werknemer is een werknemer die door zijn of haar werkgever wordt uitgezonden om op tijdelijke basis een dienst te verrichten in een andere EU-lidstaat. Dit kan zijn in het kader van een opdrachtovereenkomst, een groepsinterne detachering of het werken via een uitzendbureau.

Een serviceprovider kan bijvoorbeeld werknemers naar een ander land sturen om een ​​servicecontract voor een van hun klanten af ​​te ronden.

Gedetacheerde werknemers blijven slechts tijdelijk in de ontvangende lidstaat en integreren niet op de arbeidsmarkt.

De detacheringsrichtlijn vereist dat EU-landen samenwerken en informatie delen. Om dit te vergemakkelijken zijn in elk land nationale verbindingsbureaus en autoriteiten opgericht. Deze bureaus zijn contactpunten voor autoriteiten uit andere lidstaten, bedrijven die werknemers detacheren en de gedetacheerde werknemers zelf.

De gegevens van de landelijke verbindingsbureaus vindt u hier.

Naast het informeren van het nationale verbindingsbureau in het land van bestemming, moet een gedetacheerde werknemer ook een A1-certificaat (certificaat van dekking) hebben. Dit attest is het bewijs dat de werknemer verzekerd is in het land waar hij woont en dat hij zal worden gedekt door het socialezekerheidsstelsel van zijn eigen land. Hoewel dit formulier nog niet in alle EU-lidstaten verplicht is, kunnen werknemers die er geen hebben hoge boetes opgelegd krijgen.

A1-certificaten worden in Nederland uitgegeven door de SVB.

 

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over hoe Visa Service Desk u kan helpen.

Visa Service Desk adviseert en assisteert bedrijven bij de aanvraag van een zakelijk visum of legalisatie. Hierbij assisteren wij u administratief en verzorgen wij de complete afhandeling bij de relevante ambassade/ het consulaat. Voor deze service berekenen wij bemiddelingskosten. Wij zijn geen overheidsinstantie of daaraan gelieerd.  Alle door u te betalen kosten zijn duidelijk zichtbaar en volledig transparant tijdens het plaatsen van uw aanvraag op onze website. U heeft ook de mogelijkheid om uw aanvraag rechtstreeks in te dienen bij de betreffende overheidsinstantie. Wanneer u een aanvraag via ons platform doet, betaalt u nooit meer voor de consulaire kosten dan bij de ambassade/ het consulaat.

Contact