Werken: ( kennismigrant )

Om in Nederland te werken als kennismigrant hebt u een verblijfsvergunning nodig. Alleen een erkende werkgever kan een verblijfsvergunning voor u aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe de werkgever de verblijfsvergunning aanvraagt.

Wie kan deze aanvraag indienen?

U kunt dit alleen aanvragen als u door de IND bent erkend als referent of gemachtigde van de erkend referent bent.

Het gaat om een aanvraag voor de volgende procedure:

 • TEV-procedure: de kennismigrant is nog in het buitenland en is mvv-plichtig.
 • VVR-procedure: de kennismigrant is niet mvv-plichtig en verblijft in Nederland of nog in het buitenland.
 • Verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning.
 • Wijzigen van de verblijfsvergunning (samen met verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning): de vreemdeling heeft al een verblijfsvergunning en wil zijn verblijfsvergunning wijzigen naar het verblijfsdoel ‘kennismigrant’

Zorg ervoor dat deze aanvraag op tijd door de VSD-immigratie is ontvangen. Dien de aanvraag daarom in voordat de geldigheid van de huidige verblijfsvergunning van de kennismigrant verloopt. Let op! Voorkom dat de aanvraag later dan 4 weken na verloop van de geldigheid van de verblijfsvergunning wordt ingediend. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de kennismigrant een verblijfsgat krijgt. Een verblijfsgat is een onderbreking in het verblijf. Dit kan gevolgen hebben voor eventuele vervolgprocedures, zoals een aanvraag van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd of een aanvraag voor naturalisatie. Dien geen aanvraag voor verlenging in als de verblijfsvergunning nog langer dan 3 maanden geldig is. 

Overplaatsing binnen een onderneming:

Dient u een aanvraag in voor het verblijfsdoel ‘arbeid als kennismigrant’, maar valt de kennismigrant onder de reikwijdte van de richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU? Voldoet de kennismigrant aan deze voorwaarden, dan krijgt hij ambtshalve een verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel ‘Overplaatsing binnen een onderneming’. Als de werknemer onder de reikwijdte van de ICT richtlijn valt, maar niet aan alle voorwaarden van de richtlijn voldoet kan hij niet alsnog een verblijfsvergunning krijgen voor het verblijfsdoel ‘arbeid als kennismigrant’. Onderdanen van Japan, de Verenigde Staten van Amerika of Turkije, die onder de reikwijdte van de ICT-richtlijn vallen, maar een beroep kunnen doen op een handelsverdrag of standstill bepaling, kunnen wel in aanmerking komen voor de verblijfsvergunning ‘arbeid als kennismigrant’.

Wilt u meer weten over de richtlijn ICT en het verblijfsdoel ‘Overplaatsing binnen een onderneming? Neem contact op met VSD immigratie

Volg deze stappen om het juiste advies voor uw situatie te krijgen

.

 • stap 1  Selecteer uw nationaliteit, bestemming en reden van reizen om de juiste vereisten en reisadviezen te vinden
 • stap 2  Als u naar aanleiding van het advies heeft besloten een aanvraag in te dienen, ga dan verder en klik op de knop ‘visum aanvragen’, vul uw gegevens in en bevestig uw aanvraag
 • stap 3  Verzamel de visumbenodigdheden en lever deze bij ons aan of laat deze door onze koerier bij uw bedrijf ophalen.
 • stap 4  Zodra het zakenvisum gereed is retourneren wij deze aan u conform de door u geselecteerde verzendmethode.

Documenten verzamelen:

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt. Bent u werkgever en wilt u de aanvraag online doen? Bekijk in de checklist documenten kennismigrant welke documenten u bij de online aanvraag moet uploaden.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kennismigrant:

Extra documenten bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

 • Huwelijksakte of akte geregistreerd partnerschap.

Extra documenten bij ongehuwd partner

Extra documenten bij minderjarige kinderen

 • Toestemmingsverklaring met een kopie van het identiteitsbewijs van de achterblijvende ouder.
 • Documenten waaruit het rechtmatig gezag blijkt.

Visa Service Desk adviseert en assisteert bedrijven bij de aanvraag van een zakelijk visum of legalisatie. Hierbij assisteren wij u administratief en verzorgen wij de complete afhandeling bij de relevante ambassade/ het consulaat. Voor deze service berekenen wij bemiddelingskosten. Wij zijn geen overheidsinstantie of daaraan gelieerd.  Alle door u te betalen kosten zijn duidelijk zichtbaar en volledig transparant tijdens het plaatsen van uw aanvraag op onze website. U heeft ook de mogelijkheid om uw aanvraag rechtstreeks in te dienen bij de betreffende overheidsinstantie. Wanneer u een aanvraag via ons platform doet, betaalt u nooit meer voor de consulaire kosten dan bij de ambassade/ het consulaat.

Contact