Intra-corporate transferee (ICT)

Met een verblijfsvergunning intra-corporate transferee (ICT) kan een werknemer worden overgeplaatst binnen een onderneming. Deze verblijfsvergunning is voor leidinggevenden, specialisten en trainees die gaan werken bij een Nederlandse vestiging van het bedrijf.

Voor wie is de aanvraag intra-corporate transferee (ICT):

Een verblijfsvergunning intra-corporate transferee is een werk- en verblijfsvergunning. Deze geldt voor leidinggevenden, specialisten, en trainees binnen een traineeprogramma. In de rest van deze tekst noemen we hen werknemer. De werknemer wordt door een onderneming van buiten de EU overgeplaatst naar een vestiging in Nederland. De werknemer heeft een nationaliteit van een land buiten de EU, EER of Zwiterland. Lees welke landen bij de EU en EER horen.

 • Werknemer die werkt bij een bedrijf buiten de EU en wordt overgeplaatst naar een vestiging van dat bedrijf in Nederland.
 • Werknemer die met een verblijfsvergunning intra-corporate transferee werkt bij een bedrijf binnen de EU. En die wordt overgeplaatst naar een vestiging in Nederland voor een periode langer dan 90 dagen. De werknemer maakt dan gebruik langetermijn Mobile ICT.
 • De Nederlandse vestiging van het bedrijf (werkgever). Zij ontvangen de werknemer die wordt overgeplaatst.

Kortetermijnmobiliteit intra-corporate transferee (Mobile ICT)

Een werknemer die komt voor kortetermijnmobiliteit heeft geen verblijfsvergunning nodig. In deze situatie geldt kortetermijnmobiliteit:

 • de werknemer heeft een verblijfsvergunning intra-corporate transferee van een ander EU-land, en
 • de werknemer werkt korter dan 90 dagen in Nederland, binnen een periode van 180 dagen.

Melding bij UWV bij kortetermijnmobiliteit:

Bij kortetermijnmobiliteit meldt de Nederlandse werkgever bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dat de buitenlandse werknemer tijdelijk in Nederland komt werken. Regel dit met de meldingsformulieren van het UWV.

Werkgever in Nederland: referent of erkend referent:

Neemt u een buitenlandse werknemer aan? Dan bent u de referent voor deze werknemer. U kunt als werkgever mogelijk erkend referent worden. Erkend referenten kunnen sneller en eenvoudiger een verblijfsvergunning aanvragen voor een werknemer. En voor gezinsleden van een werknemer. Erkenning is niet verplicht voor het aanvragen van de verblijfsvergunning intra-corporate transferee. U kunt zich wel vrijwillig laten erkennen. 

Volg deze stappen om het juiste advies voor uw situatie te krijgen

.

 • stap 1  Selecteer uw nationaliteit, bestemming en reden van reizen om de juiste vereisten en reisadviezen te vinden
 • stap 2  Als u naar aanleiding van het advies heeft besloten een aanvraag in te dienen, ga dan verder en klik op de knop ‘visum aanvragen’, vul uw gegevens in en bevestig uw aanvraag
 • stap 3  Verzamel de visumbenodigdheden en lever deze bij ons aan of laat deze door onze koerier bij uw bedrijf ophalen.
 • stap 4  Zodra het zakenvisum gereed is retourneren wij deze aan u conform de door u geselecteerde verzendmethode.

Legalisatie en vertaling van documenten

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands of Engels.

Voor de verblijfsvergunning intra-corporate transferee gelden daarnaast deze voorwaarden:

De werknemer woont op het moment van de aanvraag in een land buiten de Europese Unie (EU). Of de werknemer woont in een land van de EU met een verblijfsvergunning intra-corporate transferee (Mobile ICT).

 • De werknemer gaat in Nederland werken als leidinggevende, specialist of trainee.
 • De werknemer wordt overgeplaatst binnen dezelfde onderneming naar een vestiging in Nederland.
 • De werknemer werkt al minimaal 3 maanden bij de onderneming buiten de EU.
 • De werknemer heeft een geldig arbeidscontract met de onderneming buiten de EU. Of de werknemer heeft een opdrachtbrief van de werkgever. In de arbeidsovereenkomst of de opdrachtbrief staat deze informatie:
 • De duur van de overplaatsing en de plaats van de vestiging in Nederland.
 • Dat de werknemer gaat werken als leidinggevende, specialist of trainee.
 • Het salaris en de arbeidsvoorwaarden tijdens de overplaatsing.
 • Dat de werknemer aan het einde van de overplaatsing kan werken in een vestiging buiten de EU.
 • Heeft de werknemer een beschermd beroep, zoals arts of architect? Dan moet de werknemer aantonen dat hij of zij dit beroep in Nederland mag uitoefenen.
 • De werknemer die gaat werken in de individuele gezondheidszorg moet in het BIG-register staan.
 • De arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen of arbeidsomstandigheden voldoen aan de wet. En zijn minimaal van het niveau dat gebruikelijk is in de bedrijfstak.
 • Het salaris van de werknemer is marktconform. Het salaris is marktconform als het voldoet aan het salariscriterium voor kennismigranten. Bekijk het salariscriterium voor kennismigranten.
 • De vestiging in Nederland is niet opgericht om overgeplaatste werknemers makkelijker naar de EU te laten komen. De Nederlandse vestiging voert economische activiteiten uit.
 • De werknemer is in de 6 maanden voor deze aanvraag niet eerder overgeplaatst naar Nederland.
 • De werkgever mag 5 jaar voor de aanvraag geen boete hebben gekregen. Het gaat om een boete voor overtreding van artikel 2 Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Of een boete voor niet of onvoldoende betalen van loonbelasting of premies voor werknemers- of volksverzekeringen.

Visa Service Desk adviseert en assisteert bedrijven bij de aanvraag van een zakelijk visum of legalisatie. Hierbij assisteren wij u administratief en verzorgen wij de complete afhandeling bij de relevante ambassade/ het consulaat. Voor deze service berekenen wij bemiddelingskosten. Wij zijn geen overheidsinstantie of daaraan gelieerd.  Alle door u te betalen kosten zijn duidelijk zichtbaar en volledig transparant tijdens het plaatsen van uw aanvraag op onze website. U heeft ook de mogelijkheid om uw aanvraag rechtstreeks in te dienen bij de betreffende overheidsinstantie. Wanneer u een aanvraag via ons platform doet, betaalt u nooit meer voor de consulaire kosten dan bij de ambassade/ het consulaat.

Contact