Familie en partner ( referent )

Voor wie is dit geldig?

Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent is iemand die in Nederland woont en bijvoorbeeld een familielid naar Nederland wil laten komen. Een referent heeft de Nederlandse nationaliteit of een Nederlandse verblijfsvergunning. Een referent kan met dit formulier voor de vreemdeling een aanvraag indienen. Als u vreemdeling bent en een aanvraag voor uzelf wilt indienen, kunt u gebruik maken van het formulier Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘familie en gezin’ (vreemdeling).

U bent referent. Dan kunt u een aanvraag indienen voor de vreemdeling die in Nederland wil verblijven op grond van één van de volgende verblijfsdoelen:

 • verblijf bij echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner
 • verblijf bij ouder
 • verblijf als buitenlands adoptie- of pleegkind
 • verblijf bij een minderjarige houder van een asielvergunning
 • verblijf bij een houder van een verblijfsvergunning medisch
 • verblijf bij een gezinslid die – omdat hij zich bevindt in de terminale fase van een ziekte - in bezit is gesteld van een verblijfsvergunning op ‘tijdelijke humanitaire gronden’; of
 • verblijf voor het uitoefenen van familie- of gezinsleven op grond van artikel 8 EVRM
 • verblijf bij een minderjarige vreemdeling die in het bezit is gesteld van een verblijfsvergunning wegens een ondertoezichtstelling (OTS).

Als u een aanvraag voor uw kind wilt indienen moet u de wettelijk vertegenwoordiger zijn van uw kind. U bent wettelijk vertegenwoordiger als u het ouderlijk gezag heeft over uw kind. Wilt u meer weten neem contact met VSD immigratie

Heeft de vreemdeling al een verblijfsvergunning? Zorg ervoor dat deze aanvraag op tijd door de IND is ontvangen. Dien de aanvraag daarom in voordat de geldigheid van de huidige verblijfsvergunning verloopt. Let op! Voorkom dat de aanvraag later dan 4 weken na verloop van de geldigheid van de verblijfsvergunning wordt ingediend. Dit is belangrijk om te voorkomen dat uw gezinslid een verblijfsgat krijgt. Een verblijfsgat is een onderbreking in het verblijf. Dit heeft gevolgen voor eventuele vervolgprocedures, zoals een aanvraag van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd, een aanvraag voor naturalisatie of een aanvraag van bijvoorbeeld een verblijfsvergunning met als verblijfsdoel ‘humanitair niet-tijdelijk’.

 

 

Volg deze stappen om het juiste advies voor uw situatie te krijgen

.

 • stap 1  Selecteer uw nationaliteit, bestemming en reden van reizen om de juiste vereisten en reisadviezen te vinden
 • stap 2  Als u naar aanleiding van het advies heeft besloten een aanvraag in te dienen, ga dan verder en klik op de knop ‘visum aanvragen’, vul uw gegevens in en bevestig uw aanvraag
 • stap 3  Verzamel de visumbenodigdheden en lever deze bij ons aan of laat deze door onze koerier bij uw bedrijf ophalen.
 • stap 4  Zodra het zakenvisum gereed is retourneren wij deze aan u conform de door u geselecteerde verzendmethode.

Documenten verzamelen:

In het schriftelijke aanvraagformulier staat welke documenten u nodig hebt. Verzamel alle documenten voordat u de aanvraag doet. In de online aanvraag kunt u de documenten uploaden.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Legaliseren van documenten:

Legaliseren is een officieel document geschikt maken voor gebruik in een ander land. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of ongehuwdverklaring. Bij legalisatie wordt gekeken of uw document door de juiste organisatie is afgegeven. Legalisatie gebeurt met een stempel of sticker. Daarna is uw document klaar voor gebruik in Nederland. Legalisatie kan veel tijd kosten. Begin daarom op tijd. Neem contact op met VSD immigratie voor hulp.

Visa Service Desk adviseert en assisteert bedrijven bij de aanvraag van een zakelijk visum of legalisatie. Hierbij assisteren wij u administratief en verzorgen wij de complete afhandeling bij de relevante ambassade/ het consulaat. Voor deze service berekenen wij bemiddelingskosten. Wij zijn geen overheidsinstantie of daaraan gelieerd.  Alle door u te betalen kosten zijn duidelijk zichtbaar en volledig transparant tijdens het plaatsen van uw aanvraag op onze website. U heeft ook de mogelijkheid om uw aanvraag rechtstreeks in te dienen bij de betreffende overheidsinstantie. Wanneer u een aanvraag via ons platform doet, betaalt u nooit meer voor de consulaire kosten dan bij de ambassade/ het consulaat.

Contact