Immigratie

Dutch Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een immigrant is iemand die naar een ander land verhuist en zich daar voor langere tijd wil vestigen, in tegenstelling tot een toevallige bezoeker of reiziger. Immigratie verwijst naar het 'in-migreren' naar een land, het tegenovergestelde van emigratie, wat 'uit-migreren' betekent.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het vreemdelingenbeleid. De IND beoordeelt alle aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of de Nederlandse nationaliteit willen verkrijgen.

De IND is ontstaan uit de Directie Vreemdelingenzaken (DVZ) van het Ministerie van Justitie. In 1994 is het omgevormd tot een dienst onder leiding van een voormalige directeur. Er zijn vier regiokantoren en twee aanmeldcentra geopend. Later is de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) afgesplitst van de IND.

De redenen waarom iemand de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen of in Nederland wil verblijven, zijn divers:

Personen die legaal al geruime tijd in Nederland wonen en zich Nederlander voelen, willen zich laten naturaliseren.
Vluchtelingen die zich onveilig voelen in hun eigen land vragen politiek asiel aan.
Personen die tijdelijk in Nederland willen werken en wonen, bijvoorbeeld als au pair.
Personen die een relatie hebben met iemand die in Nederland woont.
Het vreemdelingenbeleid wordt vastgesteld door de regering en het parlement. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de IND.

Iedereen die langer dan drie maanden naar Nederland wil komen, moet contact opnemen met de IND. Men kan een verblijfsvergunning (VVR), een visum of een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aanvragen. Na langdurig verblijf in Nederland kan men een naturalisatieaanvraag indienen.

Inwoners van arme landen die voor drie maanden naar Nederland willen komen, moeten ook een visum aanvragen voor verblijf in Nederland. De IND (of in sommige gevallen de ambassade/consulaat) neemt een besluit over visumaanvragen voor het Schengengebied. De IND streeft ernaar illegale immigratie te voorkomen. 

video play

Volg deze stappen om het juiste advies voor uw situatie te krijgen

.

  • stap 1  Selecteer uw nationaliteit, bestemming en reden van reizen om de juiste vereisten en reisadviezen te vinden
  • stap 2  Als u naar aanleiding van het advies heeft besloten een aanvraag in te dienen, ga dan verder en klik op de knop ‘visum aanvragen’, vul uw gegevens in en bevestig uw aanvraag
  • stap 3  Verzamel de visumbenodigdheden en lever deze bij ons aan of laat deze door onze koerier bij uw bedrijf ophalen.
  • stap 4  Zodra het zakenvisum gereed is retourneren wij deze aan u conform de door u geselecteerde verzendmethode.

Extra diensten

Premium Service

Om zo min mogelijk tijd te verliezen met het aanvragen van uw zakelijke visum kiest u er voor om u...

Meer informatie

Exclusieve Meet & Assist

Bevindt u zich in Den Haag en wilt u uw zakelijke visumaanvraag liever in persoon bespreken met een van onze...

Meer informatie

Koerier Ophaalservice

Bent u niet in de gelegenheid om uw aanvraag zelf naar ons toe te sturen of heeft uw aanvraag urgentie?...

Meer informatie

Visa Service Desk adviseert en assisteert bedrijven bij de aanvraag van een zakelijk visum of legalisatie. Hierbij assisteren wij u administratief en verzorgen wij de complete afhandeling bij de relevante ambassade/ het consulaat. Voor deze service berekenen wij bemiddelingskosten. Wij zijn geen overheidsinstantie of daaraan gelieerd.  Alle door u te betalen kosten zijn duidelijk zichtbaar en volledig transparant tijdens het plaatsen van uw aanvraag op onze website. U heeft ook de mogelijkheid om uw aanvraag rechtstreeks in te dienen bij de betreffende overheidsinstantie. Wanneer u een aanvraag via ons platform doet, betaalt u nooit meer voor de consulaire kosten dan bij de ambassade/ het consulaat.

Contact